Hoonete enrgiatõhusus

Umbes 45% Eestis kasutatavast energiast kulub hoonetele ja seetõttu on Eestis väga oluline muuta hooned energiasäästlikumaks, parandades samal ajal ka hoonete sisekliimat, säilitades olemasolevaid konstruktsioone ning korrastades hoone välisilmet.

Selleks on kehtestatud energiatõhususe miinimumnõuded uutele ja oluliselt rekonstrueeritavatele hoonetele. Miinimumnõuete piirmääral põhineb kuluoptimaalsuse uuringutel ning miinimumnõudeid vaadatakse üle iga 5 aasta järel, viimati 2019. aasta algul.

2020. aasta algusest on uute hoonete energiatõhususe miinimumnõudeks A-klassi hoone ehk liginullenergia hoone. Liginullenergiahoone on parima võimaliku ehituspraktika kohaselt energiatõhususe- ja taastuvenergiatehnoloogia lahendusega tehniliselt mõistlikult ehitatud hoone. Oluliselt rekonstrueeritavad hooned aga peavad saavutama C-klassi.
Hoone energiatõhususe miinimumnõuded kehtivad hoonele tervikuna.

Energiatõhususe miinimumnõuded kehtivad järgmistele hoone gruppidele, igal hoone tüübil erinevad piirmäärad:

 • väikeelamud (jagatud 3 gruppi, sõltuvalt hoone köetava pinna suurusest)
 • korterelamu
 • kasarmu
 • kontorihoone
 • majutushoone
 • ärihoone
 • avalik hoone
 • kaubandushoone ja terminal
 • koolid (haridushooned)
 • lasteaiad (koolieelse lasteasutuste hoone)
 • perearstikeskused (ravihoone)
 • laohoone
 • tööstushoone
 • suure energiatarbega hoone (nt haiglad, jäähallid jms).