Liginullenergiahooned

Hoonete energiatõhususe direktiivi (2010/31/EL) uuendatud versioon ei kehtestanud mitte ainult rangemaid nõudeid vastvalminud ja kaasajastatud hoonetele, vaid suurendas samuti energiamärgiste prestiiži ja võttis seadusandluses kasutusele liginullenergiahoone määratluse.

 „Väga kõrge energiatõhususega hoone, nagu on määratletud lisas I. Vajaliku energia peaaegu nulli lähedane või väga väike energia kogus peaks väga suurel määral tulenema taastuvatest allikatest toodetud energiast, sealhulgas kohapeal või läheduses toodetud taastuvenergiast.”

Alates aastast 2021 peavad kõik uutena valmivad hooned olema ainult liginullenergiahooned.
See kohustus kehtestati juba 2019. aastal avalike hoonete suhtes.

HOONE TÜÜP

EP INDIKAATORI VÄÄRTUS VENTILAATSIOONI KÜTTES

ELUMAJA

Od 31.12.2020

ühepere

70

mitmepere

65

korterelamu

75

AVALIK HOONE

Od 31.12.2020

tervishoid

190

ülejäänud

45

kommunaal-, lao- ja tootmishoone

70