Vali küsimus, mis sind huvitab:

 • Millised on vastavad hoone õhukindluse parameetrid?

  Õhukindlusega tuleb arvestada juba projekteerimise etapil. See on küsimus, millele tuleb planeerimisel ja kirjeldamisel pöörata erilist tähelepanu. Õhukindluse seisukohalt on võtmetähtsusega projekti koordineerimine – peatöövõtja kaasamine selle elluviimisse suurendab võimalust püstitatud tulemuste saavutamiseks. Küll aga on suhteliselt väikeste rahaliste vahenditega võimalik õhukindluse parameetreid oluliselt parandada.

  Telliste krohvimine sisemiselt poolelt parandab oluliselt õhukindlust. Katuste ja puitkonstruktsioonielementide (välissein, katus jne) soojustamisel on soovitatav kasutada gaasikindlat membraani. See loob auru mitteläbilaskva kihi ja takistab köögist või vannitoast tuleva niiskuse sattumist hoone soojustuskihti ja ei lase niiviisi halveneda hoone üldisel soojusisolatsiooni seisundil.

  Lisaks tuleb arvesse võtta viimistlus- ja ühenduselemente. Aknaraamid ise võivad vastutada ühe kolmandiku eest kogu õhuvoolust, mistõttu on nii oluline need korralikult tihendada.

 • Mida kujutavad endast väärtused λ, R, U ja ψ?

  λ väärtus:
  Materjali soojusjuhtivusindeks väljendatuna W/m-K (m tähistab meetrit). Mida madalam on selle väärtus, seda madalam on materjali soojusjuhtivus, mis tähendab paremaid soojusisolatsiooni omadusi.

  R väärtus:
  Materjalikihi soojustakistus (kihi paksus / λ) (m²K/W). See on U väärtuse pöördväärtus, nii et mida suurem on selle koefitsiendi väärtus, seda parem.

  U väärtus:
  Konstruktsioonielemendi soojusläbivustegur (m²K/W). See on antud materjali ühe ruutmeetri energiakao mõõt, kui mõlema külje temperatuuride erinevus on 1 K. Soovitav on hoida see väärtus võimalikult madalana.

  Ψ väärtus:
  Joonsoojusülekande koefitsient. See on ka soojusülekande mõõt kahe konstruktsioonielemendi ristumiskohas tekkiva lineaarse külmasilla kaudu silla jooksva meetri suhtes. Seda saab kasutada arvutustes, et korrigeerida hoone väliskihis asuvate konkreetsete konstruktsioonielementide U-väärtust. Seda kasutatakse külmasildade parameetrite määramiseks.

  Milleks kasutatakse teipe?
  Tüüpilise aknaavasse raamiga paigutatud akna puhul loob sisemine SWS-teip gaasikindla ja niiskuskindla barjääri. Roosat sisemist aurutõkketeipi iseloomustab kõrge vastupidavus niiskuse läbilaskvusele (µ-väärtus, Sd≥50m). Pärast SWS sisemise teibi kasutamist võib selle üle krohvida.

  Ühekihiliste (ilma isolatsioonikihita) seinte puhul kasutatakse kahte tüüpi teipe. Sel puhul kleebitakse välisküljele valge SWS-i välimine teip. Nende kahe teibi kombinatsioon tagab liitekohtade korraliku tihenduse. Välimine SWS teip on õhku läbilaskev, seega aurustub aknaraami ja aknaava liitekohtadesse kogunev niiskus väljapoole. Sel põhjusel iseloomustab seda teipi madal µ ja Sd väärtus.

 • Millal tuleb parima tulemuse saavutamiseks teipi kasutada?

  SWS-i sisemist teipi on kõige parem kasutada enne aknaraami paigaldamist aknaavasse, kasutades sel eesmärgil raami poolelt isekleepuvat riba. See toiming tehakse enne akna kinnitusklambrite kasutamist.
  Seejärel haarake ettevaatlikult klambritega raam koos teibiga, kuid nii, et teipi mitte läbi torgata.
  Nurkadesse tuleb jätta ülekate, nn kõrv.
  Pärast seda, kui aknaraam on asetatud aknaavasse, saab teibi kleepida isekleepuva riba teise poolega, seekord raami siseküljele.

 • Mis on külmasild?

  Külmasild on selline koht hoone konstruktsioonis, kus on tõenäoliselt toimunud soojusisolatsioonikihi purunemine või kus soojusisolatsiooni kaks kihti pole omavahel ühendatud. Külmasillad põhjustavad märkimisväärset soojuskadu ning maja sees olev soe õhk jahtub kokkupuutel külma pinnaga. See on seotud veeauru kondensatsiooni ohuga, mis põhjustab ebameeldivat lõhna ja hallitust. Seetõttu on nii oluline teha korrektsed liitekohad uste ja akende kohal, aga ka lävede ja rõdude ümber.

 • Kas vaht ise on gaasikindel?

  Flexifoam on gaasikindel. Seda tõendavad arvukad gaasikindluse katsearuanded. Vahu gaasikindluse parameetrid sõltuvad liitekoha paksusest ja laiusest ning selle teostamise täpsusest. Enne vahu pealekandmist tuleb aluspind niisutada! Flexifoam parandab aknaraamide tihedust mitmel viisil.

 • Mida tähendab antud toote µ väärtus?

  Veeaurukindlust või niiskuskindlust väljendatakse µ väärtusega. See on mõõtmeteta arv, mis tähistab materjali niiskuse läbilaskvuse ja sama paksusega õhukihi niiskuse läbilaskvuse suhet. Mittepoorsete materjalide vastupidavus niiskuse läbilaskvusele võib olla lõpmatu. Näiteks õhu µ väärtus on 1. Soojusisolatsioonimaterjalide µ väärtus on suurusjärkude 30 ja 80 vahel, aga bituumeni puhul on see
  10 000 kuni 100 000.

 • Kas paksemad soojusisolatsioonimaterjalid tagavad parema isolatsiooni kui õhemad materjalid?

  Iga materjali soojusisolatsiooniomadused määratakse selle lambda (λ) väärtusega. Mida madalam on see väärtus, seda paremad on antud materjali soojusisolatsiooniomadused. Samade soojusisolatsiooni parameetrite (R väärtus) saavutamiseks peab kõrgema λ väärtusega materjalikiht olema paksem kui madalama λ väärtusega materjalikiht.

 • Miks on elastne vaht parem kui traditsiooniline vaht?

  Põhimõtteliselt on võimalik kasutada mõlemat toodet, kuna nad mõlemad on soojusisolatsioonitooted ja hoiavad ära soojuskadu. Flexifoami oluline eelis on aga see, et see suudab paremini taluda liitekohtade liikumist. See tähendab seda, et vaht eraldub aknaraamilt väiksema tõenäosusega. Tänu sellele tagab see soojusisolatsiooni ja õhukindluse pikemaks ajaks. Flexifoamil on samuti suurepärased heliisolatsiooni omadused.

 • Millised on vahu kasutamise eelised?

  Flexifoam kindlustab, et tekkivad külmasillad vastavad hoonete energiaparameetrite direktiivi nõuetele. PU-vaht tuleks peale kanda nii, et see ei katkestaks soojusisolatsioonikihi (seina isolatsioon – vaht – soojustõke – aknaraam) pidevust. Siis saab vältida külmassilla teket ja seeläbi vältida veeauru kondenseerumist liitekoha siseküljele. Flexifoami λ väärtus on 0,0345 W / mK.

 • Teipide kleepimine aknaava külge – millist liimi valida ja miks?

  Mõlemad teibid on kahepoolselt kleepuvad, tänu millele saab neid eelnevalt aknaraamile liimida. Siiski on kogu selle pinnal hädavajalik kasutada liimi, mis tagab vastupidava ja tugeva ühenduse. SWS Inside Standard teibi kleepimiseks võite kasutada Soudafoil 330D liimi kilede ja ehitusmembraanide jaoks, kuid nii SWS Inside Standardi kui ka SWS Outside Standardi jaoks soovitame kasutada liimi Soudafoil 360H aknateipidele ja -kiledele. Soudafoil 360H on suurema nakkuvusega liim, mida võib kasutada kergelt niisketel pindadel.

 • Mis on veeauru kondenseerumine?

  Veeaur kondenseerub siis, kui niiske õhk puutub kokku jaheda pinnaga. Tuleta meelde, millised näevad välja sinu köögiaknad, kui sa toiduvalmistamise ajal ventilaatorit sisse ei lülita või kuidas aurab vannitoa peegel pärast vanni. Kõige iseloomulikum näide on veeauru kondenseerumine külma vee klaasile. Ehitusmaterjalide pinnale kogunenud niiskus põhjustab hallituse teket. Veeauru kondenseerumist saab vältida vaid korralikult tehtud isolatsiooniga ja piisava õhuvoolu kindlustamisega (veeaur ei kondenseeru külma vedelikku sisaldava termose seintele).

 • Milline pool SWS teibist peaks olema nähtav?

  SWS teip tuleb kinnitada nii, et sellele trükitud teksti oleks võimalik lugeda. Teibi üks pool on kaetud spetsiaalse kattega, mis tagab krohvi täiusliku nakkumise.