Andmete administraator

Teie isikuandmete administraator on Soudal AS, registrikoodiga 10222049, asukohaga Haraka 5, Tallinn.

Andmete administraatoriga on võimalik kontakteeruda järgneva e-maili aadressi vahendusel: info@soudal.ee

Isikuandmete edastamine Teie poolt on alati vabatahtlik, kuid hädavajalik, et registreeruda koolitustele või et me saaksime Teiega kontakteeruda.

Andmete töötlemise eesmärk ja alused

Kontakteerumise vormi teenindamine

Administraator töötleb Teie isikuandmeid järgmisel eesmärgil:

 • et anda vastuseid Teie poolt kontakteerumise vormi vahendusel esitatud küsimustele.

Teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus on Administraatori õiguslikult põhjendatud huvi (6 lõik. 1 täht. f RODO) – mis seisneb majandusliku tegevuse raames toimuvas suhete sõlmimises ja hoidmises.

Koolitustele registreerumise vormi teenindamine

a) Kontakti vormis ära toodud subjekti esindavatele füüsilistele isikutele

Administraator töötleb Teie isikuandmeid eesmärgil:

 • et realiseerida tellitud kontakti, mis seisneb koolituse läbiviimist puudutavate üksikasjade, sh. maksumuse, täpsustamises,
 • et pidada koolitusega seotud dokumentatsiooni,
 • et teenindada koolituse administratsiooni.

Teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus on Administraatori õiguslikult põhjendatud huvi (6 lõik. 1 täht. f RODO) – mis seisneb kontaktis ja tellitud koolituse realiseerimises.

b) Kontakti vormis ära toodud füüsilistele isikutele 

Administraator töötleb Teie isikuandmeid eesmärgil:

 • et realiseerida tellitud kontakti jooksvates küsimustes, sealhulgas: et realiseerida koolitust Administraatori ja kontaktiks Teie andmed ära toonud tööoandja/subjekti vahelise suhtlemise kaudu, andes vastuseid koolitust puudutavatele küsimustele,
 • et pidada koolitusega seotud dokumentatsiooni,
 • et teenindada koolituse administratsiooni.

Teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus on Administraatori õiguslikult põhjendatud huvi (6 lõik. 1 täht. f RODO) – mis seisneb tellitud koolitusega seotud kontaktis ja koolituse realiseerimises.

Turundus

Administraator töötleb Teie isikuandmeid eesmärgil:

 • et edastada turunduslikku informatsiooni Teie poolt näidatud suhtluskanalite kaudu.

Teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus on väljendatud nõusolek (6 lõik. 1 täht. f RODO) – mis seisneb tellitud turundusliku informatsiooni saatmises.

Andmete vastuvõtjad

Seoses veebilehe tegevusega ja teenuste realiseerimisega võidakse Teie isikuandmeid avaldada välistele kolmandatele subjektidele, kelleks on meie poolt kasutatavate infosüsteemide ja –lahenduste teenindajad.

Andmete ülekandmine

Oma teenuste realiseerimise raames kasutame tehnilisi lahendusi, mida pakuvad need subjektid, kes võivad töödelda isikuandmeid väljaspool Euroopa Majandusühendust (EMÜ), nagu Google, Facebook, Instagram, YouTube, Linkedin. Administraator kasutab kõiki meetmeid, et tagada vastavat turvalisuse taset isikuandmete töötlemisele väljaspool EMÜ-st, kooskõlas RODO art.-le 46.

Andmete säilitamise ajavahemik

Sõltuvalt Teie isikuandmete töötlemise õiguslikust alusest, on nende säilitamise ajavahemik erinev:

 1. kontakti vormist pärit andmed – need säilitatakse üks aasta,
 2. koolitusele regitreerumise vormist pärit andmed – need säilitatakse üks aasta,
 3. turunduslike kontaktide eesmärgil edastatud andmed – kuni nõusoleku tagasivõtmiseni.

Teile kuuluvad õigused

Seoses Teie isikuandmete töötlemisega meie poolt kuulub Teile õigus:

 • ligipääsuks oma andmetele,
 • oma andmete parandamiseks või muutmiseks, 
 • oma andmete kustututamiseks või nende töötlemise piiramiseks,
 • töötlemise suhtes vastuseisu esitamiseks,
 • andmete ülekandmiseks,
 • kaebuse esitamiseks järelevalveorganile,
 • nõusoleku tagasivõtmiseks suvalisel hetkel. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne nõusoleku tagasivõtmist toimunud andmete töötlemise õigsust.

Küpsised

Meie veebilehel kasutatakse küpsiseid (cookies  –need on meie veebisaidi sirvimiseks kasutatavasse seadmesse salvestatud tekstifailid). Rohkem infot küpsiste kasutamise kohta meie poolt leiate: Küpsiste poliitika.

Poliitika aktuaalne versioon

Administraator reserveerib endale õioguse teostada muudatusi käesolevas poliitikas vastavalt kehtivatele seaduse eeskirjadele. Poliitika aktuaalne versioon kehtib alates 05-10-2021.